Recenze trading botů (krypto botů) burzy Pionex 🤖

Krypto boti burzy Pionex

Na trhu je velké množství krypto botů (trading botů) jako je například známý Cryptohopper, Bitsgap, TradeSanta nebo 3Commas, které fungují na trochu jiném principu než Pionex. Mají měsíční předplatné a připojují se přes API přímo na burzu, tzn. všechny nákupy a prodeje se odehrávají přímo na burze pod vaším účtem.

Jiná než ostatní…

Pionex jde trochu jiným směrem a zaměřuje se spíše na nováčky nebo na investory, kteří si chtějí krypto boty vyzkoušet a to ideálně bez žádných vstupních nákladů. Zásadní rozdíl oproti ostatním burzám je ten, že obchodování probíhá přímo na této platformě a ke svému fungování nepotřebuje API, což ale znamená, že kryptoměnu ať už se jedná o coin nebo token musíte zaslat na tuto burzu.

Tímto se ale připravujete o její vlastnictví, protože kryptoměny na Pionexu, respektive privátní klíče vlastní majitelé této platformy. Je zde tedy stejné riziko jako na jakékoliv jiné burze (Binance, Coinbase), že o své kryptoměny můžete přijít. Je to sice velice nepravděpodobné, že toto nastane, ale musím to zde zmínit.

Abych napravil důvěru v tuto burzu, tak Pionex má jako jedna z mála licenci MSB (Money Services Business), kterou opravdu není lehké získat, dále se pohybuje na trhu od roku 2019 a je aktivní na sociálních sítích, převážně na telegramu, kam rozhodně doporučuji se podívat / přidat, protože dost často sem tradeři uveřejňují nastavení svých trade botů a jejich následné profity.

Přehled trading botů (krypto botů)

Prozatím je na Pionexu těchto 16 botů / nástrojů:

Název bota / nástrojePoznámka
Grid BotGrid Bot je obchodní robot, který automaticky vytváří síť limitních objednávek kolem aktuální ceny aktiv na finančních trzích, s cílem profitovat z pohybů cen mezi těmito úrovněmi.
Rebalancing botRebalancing bot je obchodní robot, který automaticky upravuje složení portfolia na základě stanovených pravidel nebo vah, aby udržel předem definovanou strategii investic. Existují dva typy a to Dual-coin nebo Multi-coin (umožňuje vytvářet vlastní indexy).
BTC Moon / ETH MoonKlasický Grid bot s 500ti gridy. Cenová hladina u BTC je aktuálně nastavená od 35k do 100k a u ETH je nastavená od 1k do 10k.
Infinity Grid BotInfinity Grid Bot je obchodní robot, který vytváří nekonečnou síť (grid) limitních objednávek kolem aktuální ceny aktiv na finančních trzích, s cílem automatizovaně profitovat z pohybů cen mezi těmito úrovněmi.
Leveraged Grid BotLeveraged Grid Bot je obchodní robot, který využívá pákový efekt k obchodování na finančních trzích a vytváří síť (grid) limitních objednávek s možností pákového zvýšení potenciálních zisků nebo ztrát.
Margin Grid BotMargin Grid Bot je obchodní robot, kterývyužívá možnost obchodování na marginu k vytváření sítě (grid) limitních objednávek na finančních trzích, umožňující zvýšit objem obchodů a potenciální zisky (nebo ztráty) pomocí půjčených finančních prostředků.
Reverse Grid BotReverse Grid Bot je obchodní robot, který ytváří síť (grid) limitních objednávek kolem aktuální ceny aktiv na finančních trzích, s odlišností, že provádí opačné obchody – kupuje, když cena stoupne, a prodává, když cena klesne, s cílem využít odchýlení od průměrné hodnoty.
Leveraged Reverse Grid BotLeveraged Reverse Grid Bot je obchodní robot, který ombinuje možnost obchodování na marginu s opačnou (reverse) strategií vytváření sítě (grid) limitních objednávek na finančních trzích, umožňující zvýšit objem obchodů a potenciální zisky (nebo ztráty) s využitím půjčených finančních prostředků.
Smart TradeSmart Trade je označení pro obchodní strategii nebo funkci na obchodní platformě, která využívá pokročilé algoritmické a analytické nástroje k automatickému provedení obchodů s cílem optimalizovat vstupy, výstupy a minimalizovat rizika na finančních trzích.
Trailing SellTrailing Sell je strategie pro prodej aktiv, kde se stop-limit cena automaticky posunuje s rostoucí hodnotou aktiva, umožňující maximalizaci zisků tím, že se aktivum prodává až po dosažení maximálního možného zisku nebo snížení ztrát tím, že se aktivum prodává při poklesu ceny.
Trailing BuyTrailing Buy je strategie nákupu aktiv, kde se stop-limit cena automaticky posunuje s klesající hodnotou aktiva, umožňující vstoupit do obchodu až po dosažení určitého růstového trendu a maximalizovat tak potenciální zisky.
DCADCA, neboli „Dollar-Cost Averaging,“ je standardní metoda pro pravidelný nákup kryptoměn, kde investoři pravidelně nakupují pevnou částku bez ohledu na aktuální cenu, což umožňuje vyrovnání vstupních nákladů při kolísání tržních cen.
TWAPTWAP, neboli „Time-Weighted Average Price,“ je strategie obchodování, která slouží pro postupný nákup nebo prodej aktiv v daném časovém intervalu, například 10 sekund, 30 sekund, 1 minutu nebo 5 minut. Tato strategie se zaměřuje na dosažení průměrné ceny obchodu během zvoleného časového rámce, minimalizující vliv krátkodobých cenových fluktuací.
Stop limit„Stop-limit“ je typ obchodního příkazu, který aktivuje limitní objednávku k nákupu nebo prodeji aktiv, jakmile cena dosáhne nebo překročí určitou hodnotu (stop) a následně stanovená limitní cena určuje maximální nebo minimální úroveň, za kterou je ochoten obchod proběhnout.

AI Strategy 🤖

Pokud chcete do trading botů skočit rovnou po hlavě a nechcete pročítat znalostní bázi (což nedoporučuji), Pionex nabízí možnost AI Strategy, kdy se veškeré parametry nastaví podle „umělé inteligence“, která na bázi historických dat a predikce upravuje parametry. AI strategy je možné překlopit do manuálního nastavení parametrů, takže můžete využít jenom nějakou část a zbytek si donastavíte sami.

Grid bot 📈

Jedním z nejpoužívanějších trading botů je Grid Bot. Jeho fungování a nastavení je vcelku jednoduché. Pokud to řeknu hodně zjednodušeně, tak rozsah ceny, který si nastavíte podle Upper a Lower limitu rozdělíte pomocí předem daného počtu gridů (nákupních a prodejních čar) a robot vám podle výkyvu cenu nakupuje, když  jde cena dolu nebo naopak prodává, když jde cena nahoru.

Pokud nepoužíváte AI Strategy, tak si s nastavením robota musíte trochu pohrát, protože parametry mají vliv na minimální výši kapitálu, který je nutný pro spuštění robota.

Při spuštění budete dost často v mínusu, než se robot pustí do obchodování. Proto ho nechte chvílí běžet. Co je ale nejdůležitější, tak i když je Grid bot ve ztrátě, tak pořád generuje zisk, protože neustále prodává a nakupuje, i když cena klesá. I behěm pádu může nastat chvilková korekce a tu právě bot využívá k prodeji. Grid bota doporučuji nejdříve vyzkoušet na něčem stabilnějším (shitcoiny testujte až potom) jako je BTC, ETH nebo ADA.

Základní parametry

ParametrPoznámka
Lower priceSpodní hranice ceny
Upper priceHorní hranice ceny
Grids (2-200)Počet gridů
Total investmentCelkové množství financí které dáte Grid botovi. Nejde později upravit, musíte úplně zastavit bota a poté jej znovu spustit pokud chcete navýšit jeho budget.

Pokročilé parametry (volitelné, nejsou nutné k běhu Grid bota)

ParametrPoznámka
Trigger price„Trigger price“ u kryptobota je předem stanovená cena, která, jakmile dosáhne nebo překročí tuto hodnotu, aktivuje provedení určité obchodní akce, jako je nákup nebo prodej kryptoměny. Tato cena slouží jako spouštěcí mechanismus pro vyvolání obchodu v reakci na specifické tržní podmínky.
Stop loss price„Stop loss price“ u kryptobota je předem stanovená cena, která slouží k minimalizaci potenciálních ztrát. Jakmile cena kryptoměny dosáhne nebo klesne pod tuto hodnotu, bot automaticky spustí prodejní objednávku, aby omezil další možné ztráty. Tímto způsobem stop loss pomáhá ochránit kapitál investora před prudkým poklesem hodnoty aktiva.
Close bot at„Close bot at“ u kryptobota je předem stanovená cena nebo podmínka, při které je bot instruován uzavřít (zrušit) aktivní obchodní pozici. Tato funkce umožňuje obchodníkovi definovat úroveň zisku nebo ztráty, při níž má bot automaticky ukončit daný obchod. Uzavření pozice na určité úrovni může sloužit k minimalizaci rizika nebo k zachycení předem stanoveného zisku.
Slipage control (1%,5%, No)„Slippage control (1%, 5%, No)“ u kryptobota určuje úroveň, do jaké je povoleno odchýlení (slippage) od zamýšlené ceny při provádění obchodů, s možnostmi nastavení na 1%, 5% nebo žádné omezení.
Grid mode (Geometric, Arithmetic)Režim mřížkového obchodování (Grid mode) v kryptobotu může být nastaven jako aritmetický nebo geometrický. V aritmetickém režimu je cenový rozdíl mezi jednotlivými gridy konstantní, například 1, 2, 3, 4. Naopak v geometrickém režimu je změna ceny mezi jednotlivými gridy konstantní v procentech, například 1%, 2%, 4%, 8%. Aritmetický režim bývá považován za vhodnější v růstovém trhu (bull market), zatímco geometrický režim se častěji uplatňuje v klesajícím trhu (bear market), v souladu s tím, že jednotlivé procentuální změny jsou důležitější než konkrétní cenové rozdíly.
Investment (Both, USDT Only)Možnost investovat jak USDT, tak i ve vybraně měně, například BTC.

Infinity Grid bot ♾️

Infinity Grid Bot od Pionexu je pokročilý obchodní bot pro kryptoměny, který umožňuje automatické obchodování. Uživatelé mohou bot nastavit buď ručně, nebo pomocí AI strategie založené na 30denních tržních datech. Cílem bota je udržet konstantní hodnotu aktiv, přičemž využívá tržní volatilitu k dosažení zisku prostřednictvím nákupu za nízké ceny a prodeje za vysoké. Bot je navržen tak, aby zachovával hodnotu investic i při cenových výkyvech.

BTC / ETH Moon bot 🌑

Strategii BTC/ETH Moon je určena pro začátečníky v oblasti kryptoměn a využívá technologii obchodního robota Pionex. Tato strategie se zaměřuje na diverzifikaci rizik a dlouhodobé držení pozic. Využívá AI pro doporučení parametrů na základě historických dat. Robot pracuje nepřetržitě a generuje zisk z fluktuace cen. Pro vytvoření robota je potřeba přihlásit se na Pionex, vybrat [BTC Moon] nebo [ETH Moon] a nastavit parametry investic.

Spot-Futures Arbitrage bot

Spot-Futures Arbitrage Bot je nástroj určený pro obchodování na kryptoměnových trzích, který je ideální i pro začátečníky. Jeho základní princip spočívá v využívání rozdílů mezi spotovými a futures trhy kryptoměn. Zde je stručný popis toho, jak tento bot funguje a jak ho mohou využít i začátečníci:

 1. Základní Princip: Bot využívá rozdíly ve financování sazeb (funding rates) mezi spotovými a futures trhy. Když je cena perpetuálního futures kontraktu vyšší než cena na spotovém trhu, majitelé dlouhých pozic platí majitelům krátkých pozic a naopak.
 2. Market-Neutralní Strategie: Tato strategie je tržně neutrální, což znamená, že celkové investice nejsou výrazně ovlivněny krátkodobými pohyby trhu. Bot tedy zajišťuje, že celkové pozice jsou hedgovány (chráněny) proti volatilitě trhu.
 3. Hedgingová Operace: Bot nakupuje kryptoměnu na spotovém trhu, zatímco současně prodává stejné množství ve futures kontraktech, čímž vytváří hedgingovou pozici.
 4. Financování Sazby: Bot využívá financovací sazby, které jsou placeny každých 8 hodin mezi držiteli dlouhých a krátkých pozic na futures trhu. Tímto způsobem bot generuje příjem z těchto sazeb.
 5. Bot je navržen tak, aby byl snadno nastavitelný a přístupný i pro začátečníky. Uživatel si vybere měnu, s kterou chce obchodovat, a stanoví množství investice. Bot pak automaticky rozdělí prostředky mezi spotový a futures trh a spravuje pozice.
 6. Výnosy a Omezení: Bot sice nabízí potenciál pro stabilní výnosy (obvykle v rozmezí 15% – 50% APR), ale jako každá investiční strategie, i tato nese určitá rizika a nezaručuje výnosy. Důležité je porozumět tržním podmínkám a mít na paměti, že výsledky mohou být ovlivněny volatilitou trhu.

Výhody

 • Nepotřebujete KYC, k registraci vám stačí jenom e-mail.
 • Trading boti (krypto boti) jsou zcela zdarma tzn. platforma vydělává na poplatcích při tradingu, které jsou 0,05% a nikoliv na měsíčním předplatném jako ostatní platformy.
 • Ke spuštění krypto bota stačí investice již od 50 USD.
 • Kromě klasických Grid botů jsou zde nástroje jako Smart Trade nebo Trailing Buy / Sell, které vám umožní prodat krypto na topu nebo naopak koupit v dipu.
 • Nulové poplatky za vklad a výběr (nepočítám gas fee) ze strany Pionex (kromě výběru BTC…).
 • Velké množství podporovaných kryptoměn -> Seznam obchodovatelných párů
 • Podpora sítě BEP-20, tzn. levné převody BTC, USDT, BUSD nebo prakticky čehokoliv na této síti.
 • Agreguje likviditu z burzy Binance a Huobi.
 • Pionex běží na Binance platformě.
 • Díky plné podpoře BSC (BEP-20) blockchainu, můžete do aplikace crypto.com zasílat stablecoiny za směšný poplatek 0,8 USDT apod.
 • Umožňuje výběry stablecoinu USDT přes TRC-20, takže svoje profity můžete zasílat například na směnárnu anycoin.cz, směnit za CZK a zaslat na klasický CZK účet. Což je boží…

Nevýhody

 • Poplatky za výběry jsou vcelku standardní (gas fee), tedy kromě BTC, které má nastavenou fixní hranici pro výběr na 0,0005 BTC (Mainet) jako má i Binance. Přes BEP-20 je feečko nastavené na 0,00001 BTC.
 • Krypto které máte na Pionexu je zcela v jejich rukou. Nemáte privátní klíč ke svým coinům / tokenům, tzn. ano, Pionex to může ze dne na den zabalit nebo jej mohou hacknout. Je zde stejně velké riziko jako na jakékoliv jiné burze / směnárně.
 • Nelze zakoupit kryptoměny přímo na Pionexu platební kartou nebo převodem (SEPA), kryptoměny si musíte zaslat z jiné burzy / směnárny / peněženky. Proto podporují vklad přes TRC-20 a BSC (BEP-20).
 • Nedají se vložit a vybrat všechny obchodovatelné páry.
 • Údržba systému Pionex a Binance probíhá zároveň.
 • Podpora jen v AJ.

Závěr / TLDR

Dá se vydělat s kryptobotama na Pionexu jako je například Grid bot, BTC / ETH Moon? Dá, ALE, spuštění kryptobota je dobré načasovat a pomoci mu nakoupit (spustit ho) když je cena co nejníž (v dipu). Budete tak v plusu i když bude robot čekat na nákup / prodej, ale není to podmínkou, dá se bez problému generovat zisk i když je bot ve ztrátě.

Nemusíte využívat “sofistikovanější” boty hned ze začátku jako je například Grid bot nebo Infinity Grid bot, ale vystačíte si klidně s nástroji jako je Smart Trade nebo Trailing Buy / Sell, které vám pomohou nakoupit v dipu a prodat v topu díky trailing funkci.

Dále musíte alespoň trochu tušit v jaké fázi se nachází trh, aby jste nepoužili Grid bota, který je do Bullish marketu v Bear marketu.

Musíte si nastavit reálné parametry horního a spodního limitu, ve kterém má bot obchodovat, počet gridů, kdy bota zastavit, nebo kdy brát profit, protože nechat ho běžet jen tak je podle mě sebevražda bez předem stanové strategie.

Pokud mě chcete podpořit v další tvorbě, registrujte se přes tento affiliate link.