Kryptoměnový abecední průvodce: Od Altcoinu po Zero-Knowledge Proof

A:

 1. Altcoin: Alternativní kryptoměna k Bitcoinu.
 2. ATH (All-Time High): Nejvyšší dosažená hodnota ceny určité kryptoměny.
 3. Address (Adresa): Jedinečná alfanumerická kombinace, která identifikuje místo, kam může být poslána kryptoměna.
 4. ASIC (Application-Specific Integrated Circuit): Specializovaný hardware pro těžbu kryptoměn.

B:

 1. Bitcoin: První a nejznámější kryptoměna, vytvořená pseudonymní osobou Satoshi Nakamotem.
 2. Blockchain: Decentralizovaný a distribuovaný ledger, který udržuje veškeré transakce v síti.
 3. Bull Market: Období rostoucích cen na finančním trhu.
 4. BIP (Bitcoin Improvement Proposal): Návrh na vylepšení Bitcoin protokolu.

C:

 1. Crypto Wallet (Kryptoměnová peněženka): Místo pro ukládání a správu kryptoměn.
 2. Cryptocurrency (Kryptoměna): Digitální nebo virtuální měna založená na kryptografii pro zajištění bezpečnosti transakcí.
 3. Consensus: Souhlas v síti ohledně platných transakcí.
 4. Cold Storage: Ukládání kryptoměn offline pro zvýšení bezpečnosti.

D:

 1. Dapp (Decentralized Application): Aplikace postavená na blockchainu s decentralizovanou strukturou.
 2. DAO (Decentralized Autonomous Organization): Organizace fungující bez centrálního řízení.
 3. Dust Transaction (Prachová transakce): Velmi malá částka kryptoměny, která je těžko použitelná.
 4. Double Spending (Dvojité utrácení): Problém, když stejná jednotka kryptoměny je utracena vícekrát.

E:

 1. Exchange (Burza): Platforma pro nákup a prodej kryptoměn.
 2. ERC-20: Standard pro vytváření tokenů na platformě Ethereum.
 3. Escrow: Třetí strana, která dočasně drží aktiva během transakce.
 4. Ethereum: Otevřená blockchain platforma umožňující smart kontrakty.

F:

 1. FOMO (Fear of Missing Out): Emoce, která vede k náhlému nákupu aktiv kvůli obavám z propásnutí příležitosti.
 2. Fork: Rozdělení blockchainu, které vede k existenci dvou odlišných verzí téže kryptoměny.
 3. Fiat Currency (Fiat měna): Tradiční, státně vydávaná měna, jako například dolar nebo euro.
 4. Full Node: Počítač, který udržuje kompletní kopii blockchainu a aktivně participuje v síti.

G:

 1. Genesis Block: První blok v blockchainu, často označovaný jako začátek dané kryptoměny.
 2. GPU Mining (Těžba pomocí grafických karet): Proces těžby, kde jsou k vytěžování nových bloků v blockchainu používány grafické karty.
 3. Gas: Jednotka, která měří kolik výpočetních zdrojů je potřeba pro provedení operace na blockchainu Ethereum.
 4. Hard Wallet: Fyzická zařízení pro ukládání kryptoměn, například hardware peněženky.

H:

 1. Halving: Událost v Bitcoinu, kdy se odměna za nalezení bloku sníží na polovinu.
 2. Hash Rate: Míra výpočetní síly v síti blockchainu.
 3. HODL: Termín odvozený od „hold“, který zdůrazňuje dlouhodobé držení kryptoměn místo krátkodobého obchodování.
 4. Hybrid PoW/PoS: Kombinace proof-of-work a proof-of-stake konsenzuálních mechanismů.

I:

 1. ICO (Initial Coin Offering): Způsob, jakým nové kryptoměny získávají kapitál, obvykle prostřednictvím veřejné nabídky.
 2. Immutable: Charakteristika blockchainu, která znamená, že transakce nemohou být změněny ani smazány.
 3. IOU (I Owe You): Závazek k zaplacení, který je často využíván v kryptoměnových transakcích.
 4. Inflation (Inflace): Růst celkové nabídky peněz, což může ovlivnit hodnotu kryptoměny.

J:

 1. JOMO (Joy of Missing Out): Kontrast k FOMO, vyjadřuje radost z neúčasti na určité události či obchodní příležitosti.
 2. Jackpotting: Útok, kdy hackeři získávají přístup k bankomatům a donutí je vyplácet peníze.
 3. JSON-RPC (JavaScript Object Notation Remote Procedure Call): Komunikační protokol pro komunikaci mezi klientem a serverem v kryptosvětě.

K:

 1. KYC (Know Your Customer): Proces ověřování identity uživatelů k zabránění nelegálním aktivitám.
 2. KuCoin: Jedna z populárních kryptoměnových burz.
 3. Key Pair (Klíčový pár): Kombinace veřejného a soukromého klíče v kryptografii, využívaná pro digitální podpisy a šifrování.
 4. KaratGold Coin (KBC): Kryptoměna založená na blockchainu Ethereum, podporovaná fyzickým zlatem.

L:

 1. Lambo (Lamborghini): Symbolický výraz pro úspěch v kryptosvětě, spojený s možností koupě luxusního sportovního auta Lamborghini.
 2. Lightning Network: Druhá vrstva nad blockchainem, která umožňuje rychlejší a levnější transakce v síti.
 3. Ledger: Další termín pro blockchain, nebo fyzické zařízení pro uchovávání privátních klíčů.
 4. Liquidity (Likvidita): Míra, jak rychle může být aktivum koupeno nebo prodáno na trhu bez výrazného vlivu na jeho cenu.

M:

 1. Mining (Těžba): Proces, při kterém jsou nové bloky přidávány do blockchainu prostřednictvím výpočtů.
 2. Market Cap (Tržní kapitalizace): Celková hodnota všech existujících kryptoměn na trhu.
 3. Mempool: Oblast v síti, kde jsou dočasně uloženy transakce čekající na potvrzení.
 4. Mooning: Rychlý nárůst hodnoty kryptoměny, který připomíná vzlet na Měsíc.

N:

 1. Node: Aktivní počítač v síti kryptoměny, který udržuje kopii blockchainu.
 2. NFT (Non-Fungible Token): Unikátní token, který nemá ekvivalent a často se používá pro digitální umělecká díla.
 3. Nonce: Číslo používané při těžbě bloku, které se mění, aby se dosáhlo požadovaného hashu.
 4. Network Fork: Rozkol v komunitě, když část uživatelů přijímá jiná pravidla pro blockchain.

O:

 1. Oracle: Externí zdroj informací, který je používán k přinesení vnějších dat do smart kontraktů.
 2. OTC (Over-The-Counter): Přímý obchod mezi dvěma stranami bez prostřednictvím burzy.
 3. Orphan Block: Blok, který byl těžen, ale nebyl začleněn do blockchainu, obvykle kvůli konkurenci s jiným blokem.
 4. On-Chain/Off-Chain: On-Chain transakce jsou ty, které probíhají přímo v blockchainu, zatímco Off-Chain transakce probíhají mimo něj.

P:

 1. Private Key (Soukromý klíč): Tajný klíč, který je používán k podepisování transakcí a přístupu k obsahu peněženky.
 2. PoW (Proof-of-Work): Konsenzuální mechanismus, který vyžaduje fyzickou práci na řešení matematických problémů pro ověření transakcí.
 3. PoS (Proof-of-Stake): Konsenzuální mechanismus, kde právo na vytěžení nového bloku závisí na množství kryptoměny, kterou uživatel vlastní.
 4. Public Key (Veřejný klíč): Klíč používaný k ověřování digitálních podpisů a jako adresa pro přijímání kryptoměn.

Q:

 1. QR Code (Quick Response Code): Dvourozměrný čárový kód, často používaný pro snadné sdílení kryptoměnových adres.
 2. Quantum Resistance: Schopnost kryptoměny odolat útokům kvantovými počítači, které by mohly ohrozit některé šifrovací mechanismy.

R:

 1. ROI (Return on Investment): Míra návratnosti investice, často vyjádřená procentuálně.
 2. Ransomware: Typ malware, který šifruje data uživatele a vyžaduje výkupné v kryptoměně za jejich odemknutí.
 3. Rekt: Slangový termín pro výraznou finanční ztrátu nebo selhání v kryptosvětě.
 4. Ring Signature: Kryptografický podpis, který umožňuje uživateli podepisovat transakce jménem skupiny, aniž by odhalil svou identitu.

S:

 1. Smart Contract: Programovatelný kontrakt na blockchainu, který automaticky provede akce, pokud jsou splněny určité podmínky.
 2. Satoshi: Nejmenší jednotka Bitcoinu, pojmenovaná po tvůrci kryptoměny, Satoshi Nakamotovi.
 3. Stablecoin: Kryptoměna navázána na hodnotu stabilního aktiva, obvykle fiat měny.
 4. Sharding: Řešení pro zvýšení škálovatelnosti blockchainu tím, že je rozdělen do menších částí (shardů).

T:

 1. Token: Digitální aktiva vytvořená na blockchainu, představující majetek nebo práva.
 2. Turing Complete: Systém nebo program, který může simulovat univerzální Turingův stroj, schopný řešit širokou škálu problémů.
 3. Transaction Fee (Transakční poplatek): Částka, kterou uživatel zaplatí za provedení transakce v síti.
 4. Two-Factor Authentication (Dvoufázová autentizace): Metoda zabezpečení, kde uživatel musí potvrdit svou identitu dvěma různými prostředky.

U:

 1. Unspent Transaction Output (UTXO): Nerealizovaný výstup transakce, který může být použit jako vstup pro novou transakci.
 2. User Interface (Uživatelské rozhraní): Design a interakce mezi uživatelem a programem nebo zařízením.
 3. USD Coin (USDC): Stabilní kryptoměna navázána na hodnotu amerického dolaru.
 4. Utility Token (Užitkový token): Token, který poskytuje uživatelům přístup nebo práva v rámci určitého ekosystému nebo služby.
 5. Uniswap: Decentralizovaná kryptoměnová burza postavená na technologii automatizovaných trhů, umožňující uživatelům směnu různých kryptoměn bez potřeby tradičního prostředníka.

V:

 1. Volatility (Volatilita): Míra, jak rychle se cena aktiv mění, často používaná k popisu nestability kryptoměn.
 2. Validator: Uživatel, který je zapojen do procesu ověřování transakcí v rámci proof-of-stake mechanismu.
 3. Venture Capital (Rizikový kapitál): Finanční prostředky investované do nových a inovativních projektů, včetně kryptoměn.
 4. Vanity Address (Egoistická adresa): Kryptoměnová adresa vytvořená tak, aby obsahovala určité slovo nebo vzor, často pro estetické nebo osobní důvody.

W:

 1. Wallet (Peněženka): Software nebo hardware pro ukládání a správu kryptoměn.
 2. Whale: Osoba nebo entita, která vlastní velké množství kryptoměn, a jejíž akce mohou ovlivnit trh.
 3. White Paper: Dokument popisující technické a ekonomické detaily projektu nebo kryptoměny.
 4. Web3: Koncept otevřeného, decentralizovaného internetu založeného na blockchain technologii.

X:

 1. XRP: Kryptoměna asociovaná s blockchainem Ripple, často používaná pro mezinárodní převody peněz.

Y:

 1. Yield Farming: Způsob, jakým uživatelé mohou maximalizovat svůj výnos tím, že poskytují likviditu různým finančním produktům v decentralizovaných finance (DeFi).

Z:

 1. Zero-Knowledge Proof (Důkaz nulové znalosti): Matematický model pro ověření pravdivosti něčeho bez odhalení konkrétní informace.